Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Σεμινάρια Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Νέων Γιαννιτσοχωρίου προγραμματίζει μια σειρά Σεμιναρίων 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
 Τα Σεμινάρια θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο,
 θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο 
και θα έχουν συνολική διάρκεια 60 ωρών.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί
 Βεβαίωση Παρακολούθησης 
 του Προγράμματος. 


Ελληνικό δακτυλικό Αλφάβητο


Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) είναι η φυσική γλώσσα των κωφών στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένη και ως η επίσημη γλώσσα τους με νομοθετική ρύθμιση του ελληνικού κοινοβουλίου (ν.2817/2000). Το γεγονός οτι η Ε.Ν.Γ. αποτελεί την γλώσσα των κωφών στην Ελλάδα δεν σημαίνει οτι απεικονίζει την ελληνική γλώσσα ή οτι προέρχεται από αυτήν. Αντίθετα πρόκειται για αυτόνομο γλωσσικό σύστημα με δικούς της κανόνες και δικό της συντακτικό και όχι παντομίμα ή συμβολική γλώσσα.
Η Ε.Ν.Γ. είναι οπτικο-κινησιακή γλώσσα, δηλαδή βασίζεται στην κίνηση των χεριών, στην στάση ή την κίνηση του σώματος καθώς και στις εκφράσεις του προσώπου για να αποδώσει ένα νόημα.Διαθέτει λεκτικές και συντακτικές δομές για να εκφράσει οποιοδήποτε αφηρημένη έννοια.
Βασικό συστατικό της Ε.Ν.Γ. είναι οι χειρομορφές. Η χειρομορφή είναι το σχήμα που παίρνει η παλάμη καθώς και η διάταξη των δαχτύλων τα οποία σε συνδυασμό με:
-Τον προσανατολισμό της παλάμης
-Την κίνηση του χεριού
-Την έκφραση του προσώπου
-Την στάση και κίνηση του σώματος
-Και την θέση της χειρομορφής (πάνω στο σώμα η στον χώρο)
μπορεί να αποδώσει κάθε νόημα.
Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα δεν είναι η μοναδική, υπάρχει μεγάλος αριθμός νοηματικών γλωσσών ανά το κόσμο (σχεδόν κάθε γλώσσα έχει και την αντίστοιχη της στην νοηματική) και παρόλο που οι περισσότερες βασίζονται στις ίδιες αρχές (χειρομορφές, στάση σώματος, κίνηση) δεν είναι αμοιβαία κατανοητές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένας νοηματιστής Ε.Ν.Γ. δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την αμερικάνικη ή ισπανική νοηματική γλώσσα και αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νοηματικές γλώσσες, όπως και οι ομίλουσες, δημιουργούνται και εξελίσσονται για να ικανοποιήσουν της ανάγκες μιας κοινότητας: Άλλες οι ανάγκες της ελληνικής κοινότητας κωφών και άλλες οι ανάγκες της π.χ. κινέζικης κοινότητας κωφών. 

 Πηγή: Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

Ελληνικό δακτυλικό Αλφάβητο
Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής:
Καθημερινά στο Γραφείο του Κέντρου  7-9 μ.μ.
fb: Καραγγελή Κυριακή – Μαρία
Τηλ: 6936169878
6989432916 (what's up)
e-mail: mkara1983@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου